mobil:  796 613 943      e-mail: syndykczekanski@poczta.pl,    czekanski@poczta.fm   

 

 

SPRZEDANE !!!

 

Działka z domem i bud. gospodarczym w Sanoku

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  posiada do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowo-budynkowej stanowiącej 3 działki  o nr ewid.749/2, 749/4 i 749/5 o pow. łącznej: 0,38 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, objęte Księgą Wieczystą nr KS1S/00006008/8, tworzące kompleks funkcjonalno-użytkowy zlokalizowany w Sanoku, przy ul. Piastowskiej 31, województwo podkarpackie.